Υπολογισμός ρεύματοςΤάση πηγής U (Volt):

Αντίσταση R (Ω):

Τάση στο LED UD (Volt):


Μετά τον υπολογισμό, τα αποτελέσματα εμφανίζονται κάτω από αυτή τη γραμμή, ενώ η φόρμα είναι έτοιμη για νέα δεδομέναΤάση πηγής U (Volt):0.00
Αντίσταση R (Ω):0.00
Τάση στο LED UD (Volt):0.00
===========
Αποτέλεσμα
===========

Ρεύμα (Α): 0.0000

Ρεύμα (mA): 0.00