Υπολογισμός αντίστασηςΤάση πηγής U (Volt):

Επιθυμητό ρεύμα I (mA):

Τάση στο LED UD (Volt):


Μετά τον υπολογισμό, τα αποτελέσματα εμφανίζονται κάτω από αυτή τη γραμμή, ενώ η φόρμα είναι έτοιμη για νέα δεδομέναΤάση πηγής U (Volt):0.00
Επιθυμητό ρεύμα I (mA):0.00
Τάση στο LED UD (Volt):0.00
===========
Αποτέλεσμα
===========

Αντίσταση (Ω): 0.00