ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ

Γνωρίστε εξαρτήματα & κυκλώματα


Σχετικά με το υλικό

Όπως αναφέρεται και στις πληροφορίες σχετικά με το site, όλο το υλικό είναι αυθεντικό και δεν έχει προκύψει από αντιγραφή, δανεισμό, κλπ. Έτσι, όλες οι εικόνες που ακολουθούν, έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για το microDEV.gr από τον δημιουργό του. Πρόκειται για υλικό το οποίο έχει αγοράσει και κατέχει ο Παναγιώτης Παπάζογλου. Για αυτό το λόγο και το υλικό δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε αντικείμενο μπορείτε να βρείτε στην αγορά. Βασικός στόχος είναι η γνωριμία με το υλικό που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στις εφαρμογές που παρουσιάζονται στο site ή τις μελλοντικές. Καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε να υπάρχουν τα κατάλληλα link σε κάθε αντικείμενο, προκειμένου να μπορείτε να αντλείτε τις σχετικές πληροφορίες από εφαρμογές, κλπ.

Σήμανση  : Υλικό του microDEV.gr

Αισθητήρες


Αισθητήρας απόστασης

 Εφαρμογή


Φωτοαντίσταση


DHT22


Αδιάβροχος θερμοκρασίας


Θερμοζεύγος


Ήχου


Επιταχυνσιόμετρο MMA7361(1)


Επιταχυνσιόμετρο MMA7361(2)


Επιταχυνσιόμετρο ADXL335


Επιταχυνσιόμετρο


Επιταχυνσιόμετρο


Στάθμης νερού


Υγρασίας εδάφους


Κλίσης