Όλο το υλικό για το Arduino βρίσκεται στην ιστοσελίδα
https://microdev.grΠρόχειρο βοηθητικό υλικό

Φυσική/Διάχυτη υπολογιστική

Γενική εισαγωγή

12-10-2021
Επιλεγμένα βίντεο από το YouTube

Δείτε το playlist-dcarts

Βασικό κύκλωμα-LED-Arduino

19-10-2021

26-10-202130-11-2021

Απλό κουμπί με LED
Κυκλώματα διακοπτών-κουμπιών

Σημείωση:
Το ζευγάρι των εντολών
pinMode(12, INPUT);
digitalWrite(12,HIGH);

είναι ισοδύναμο με την εντολή
pinMode(12,INPUT_PULLUP);
που αναφέρθηκε στο μάθημα

(παράδειγμα με τον ακροδέκτη 12)11-1-2022Κατά τη σημερινή ημέρα διεξαγωγής του μαθήματος (11-1-2022), περάσαμε περισσότερο στο δημιουργικό κομμάτι, ζητώντας από εσάς, να καταγράψετε αρχικά στο χαρτί, τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργικότητα, καθώς και τους στόχους μιας καλλιτεχνικής δημιουργίας, η οποία θα βασίζεται στις δικές σας ιδέες. Η καταγραφή αυτή, περιλαμβάνει τον τίτλο, την περιγραφή, το στόχο, λέξεις κλειδιά, τα μέρη της κατασκευής, τα υλικά, κλπ.

 

Η χτεσινή εργασία έγινε ανά ομάδες 1-2 φοιτητών. Αφού δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για την  περιγραφή των ιδεών, κλήθηκε κάθε ομάδα να παρουσιάσει προφορικά τις αντίστοιχες λεπτομέρειες. Για κάθε ομάδα, σχεδιάσαμε στον πίνακα την απαιτούμενη τεχνολογία και χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη φυσική υλοποίησή της. Έτσι, όσοι συμμετείχαν, είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια καλή εικόνα για τις τεχνολογίες που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν, αλλά και για τα απαιτούμενα βήματα διερεύνησης.

 

Η περιγραφή και καταγραφή των ιδεών αυτών, αποσκοπεί:

 

α) στη μετάβαση στο καλλιτεχνικό δημιουργικό κομμάτι με την πραγματική καταγραφή μιας ιδέας

β) στη σύνδεση της ιδέας με τις νέες διαδραστικές τεχνολογίες

γ) στην προσαρμογή των εφαρμογών που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια του μαθήματος απαντώντας στα κύρια ζητούμενα των ιδεών

δ) στην καταγραφή των ιδεών που θα πρέπει οι φοιτητές να κρατήσουν και πέρα από τα πλαίσια του μαθήματος, ως υλικό που θα ωριμάσει με το χρόνο και θα οδηγήσει σε μια πιο σύνθετη δημιουργία αργότερα, ακόμα και στα πλαίσια μιας διπλωματικής εργασίας

 

 Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους φοιτητές (για την επόμενη Τρίτη 18-1-2021) να ετοιμάσουν μια παρουσίαση 5 (ή και λίγο περισσότερων) διαφανειών η οποία να παρουσιάζει την ιδέα τους, όπως την κατέγραψαν στο μάθημα, καθώς και υλικό που θα προκύψει από αναζήτηση στο διαδίκτυο και θα εκφράζει περισσότερο την υλοποίηση της ιδέας τους (βίντεο, φωτογραφίες, χρώματα, τεχνολογία, κλπ). Οι φοιτητές θα πρέπει να εκμεταλλευτούν το διαδίκτυο και με ελεύθερο τρόπο σκέψης να συλλέξουν εκείνο το υλικό που εκφράζει πραγματικά αυτό που σκέφτονται και αισθάνονται για την αντίστοιχη ιδέα της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

 

Μέσα από αυτή την ανακοίνωση-καταγραφή, θα θέλαμε να καλέσουμε και τους υπόλοιπους φοιτητές που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στο σημερινό  μάθημα (11-1-2022), να ετοιμάσουν μια σύντομη παρουσίαση, σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, προκειμένου να συζητήσουμε την ιδέα τους και να κάνουμε τη σχετική συζήτηση για την εμπλοκή των απαραίτητων διαδραστικών τεχνολογιών, με στόχο την αντίστοιχη υλοποίηση.

Ενεργοποίηση βίντεο με άφιξη επισκέπτη
(όλη η διάλεξη μαζί με το πείραμα)

Arduino - Υπολογιστής - Python

Προγραμματισμός στο Processing