Μίκτης Χρωμάτων - Color Mixer

Σε αυτή την εφαρμογή, αναπτύσσεται και τελικά υλοποιείται ένας μίκτης χρωμάτων. Η εφαρμογή αποτελείται από τρία συστατικά: (α) μια κονσόλα, (β) ένα Arduino Nano και (γ) έναν υπολογιστή.

Στον υπολογιστή, έχει αναπτυχθεί μία απλή γραφική διεπαφή (GUI) σε Processing. Ο χρήστης επιλέγει την ένταση χρώματος στις RGB συνιστώσες και παρατηρεί το αποτέλεσμα της προσθετικής μίξης.

Η εφαρμογή λειτουργεί με δύο τρόπους: (α) με το ποντίκι, όπου ο χρήστης ρυθμίζει την ένταση των χρωμάτων μέσα από κουμπιά, χωρίς όμως να μπορεί να αλλάξει το χρώμα του φόντου και (β) με την κονσόλα (επιλογή μέσω του διακόπτη), όπου μέσω των ποτενσιόμετρων ρυθμίζει τόσο τα αρχικά χρώματα RGB, όσο και το χρώμα του φόντου.

Επιπλέον, χρησιμοποιείται και ένας αισθητήρας απόστασης, για την εναλλαγή της κεντρικής λέξης, η οποία έχει κάθε φορά τον χρωματισμό της μίξης.

Όλη η εφαρμογή, εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς σκοπούς, με στόχο να αναδειχθεί ο τρόπος «σύνδεσης» φυσικών χειριστηρίων με αντίστοιχο πρόγραμμα στον υπολογιστή. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ο συνδυασμός χειριστηρίων, πλατφόρμας Arduino και κώδικα, καθώς και γραφικής διεπαφής για την αλληλεπίδραση.


 

Κώδικας Arduino 
Κώδικας Processing (με σχόλια ελληνικά) 
Κώδικας Processing (με σχόλια αγγλικά) 
Κώδικας σε ξεχωριστά αρχεία (βήμα-βήμα)