#

Δωρεάν ανοιχτή εκπαίδευση

Arduino, IoT, Web, Programming, Applications, Circuits, Microprocessors, Microcontrollers


#

Ενημερώσεις

Δείτε τις πρόσφατες ενημερώσεις με
νέο υλικό στις διαθέσιμες ενότητες

Περισσότερα >>

#

Arduino

Ξεκίνημα,Μαθήματα, Εφαρμογές, Προγραμματισμός, Προχωρημένα θέματα

Περισσότερα >>

#

IoT-Visualization

Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), Δίκτυα αισθητήρων, Απεικόνιση μετρήσεων

Περισσότερα >>

#

Σχεδίαση πλακέτας

Σχεδίαση πλακέτας για τις εφαρμογές σας και σχεδίαση ειδικής πλακέτας εφαρμογών

Περισσότερα >>

#

Υλικό αναφοράς

Πίνακες τιμών (π.χ. αντιστάσεων), Κυκλώματα και εξαρτήματα, Αισθητήρες, κλπ

Περισσότερα >>

#

Βιβλία

Επιστημονικά-τεχνικά και άλλα βιβλία, Download ανοιχτού υλικού

Περισσότερα >>

#

Μικροελεγκτής AVR

Προγραμματισμός του μικροελεγκτή AVR σε γλώσσα Assembly και C

Περισσότερα >>

#

Ανάπτυξη λογισμικού

Ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών σε visual και άλλα περιβάλλοντα

Περισσότερα >>

#

Μικροεπεξεργαστές

Προγραμματισμός μικροεπεξεργαστών INTEL/MIPS Assembly, FPU, Simulator

Περισσότερα >>

#

Βοηθητικό υλικό

Βοηθητικό υλικό μαθημάτων, ροή διαλέξεων, διαφάνειες και οδηγός πτυχιακής

Περισσότερα >>

#

Εργαλεία λογισμικού

Προτεινόμενο δωρεάν λογισμικό για σχεδίαση, ανάπτυξη εφαρμογών και καθημερινή χρήση

Περισσότερα >>

#

Κανάλι YouTube

Προτεινόμενο δωρεάν λογισμικό για σχεδίαση, ανάπτυξη εφαρμογών και καθημερινή χρήση

Όλο το κανάλι
Playlist Arduino
Playlist IoT/V
Playlist Μουσείου

#

Μουσείο πληροφορικής

Μουσείο πληροφορικής, Υπολογιστές, βιβλία, λογισμικό και άλλα, από τις δεκαετίες '70-'80

Περισσότερα >>

#

Επικοινωνία

Πείτε τη γνώμη σας, στείλτε μήνυμα

Περισσότερα >>

#

About

Σχετικά με το site, το περιεχόμενο και τον δημιουργό του

Περισσότερα >>