Τεχνολογία-Μαθήματα#

Arduino

Ξεκίνημα, Μαθήματα, Εφαρμογές, Προγραμματισμός, Προχωρημένα θέματα

Περισσότερα >>

#

ESP32

Ξεκίνημα, Μαθήματα & Εφαρμογές για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT)

Περισσότερα >>

#

Raspberry Pi

Ξεκίνημα, Μαθήματα,
Ανάπτυξη εφαρμογών

Περισσότερα >>

#

Visualization

Απεικόνιση μετρήσεων και μεγεθών στο διαδίκτυο

Περισσότερα >>

#

Μικροελεγκτής AVR

Προγραμματισμός του μικροελεγκτή AVR σε γλώσσα Assembly και C

Περισσότερα >>

#

Μικροεπεξεργαστές

Προγραμματισμός μικροεπεξεργαστών INTEL/MIPS Assembly, FPU, Simulator

Περισσότερα >>

#

Processing

Ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών σε visual και άλλα περιβάλλοντα

Περισσότερα >>

#

Visual Basic

Ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών σε visual basic (GUI & Programming)

Περισσότερα >>

#

Python

Ανάπτυξη εφαρμογών σε Python (Arduino, αλληλεπίδραση, κλπ)

Περισσότερα >>

#

Εργαλεία λογισμικού

Προτεινόμενο δωρεάν λογισμικό για σχεδίαση, ανάπτυξη εφαρμογών και καθημερινή χρήση

Περισσότερα >>

#

Σχεδίαση πλακέτας

Σχεδίαση πλακέτας για τις εφαρμογές σας και σχεδίαση ειδικής πλακέτας εφαρμογών

Περισσότερα >>

#

Υλικό αναφοράς

Πίνακες τιμών (π.χ. αντιστάσεων), Κυκλώματα και εξαρτήματα, Αισθητήρες, κλπ

Περισσότερα >>

#

Εφαρμογές Ψηφιακών Τεχνών

Επιλεγμένα θέματα και εφαρμογές ψηφιακών τεχνών

Κλειδωμένη ενότητα >>

#

Gaming

Αφιέρωμα στα video Games (Ιστορία, Arcade, προγραμματισμός, κοσνόλες, κλπ)

Περισσότερα >>

#

cfs

cfs-construction

Κλειδωμένη ενότητα >>
microdev.gr