ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ

Γνωρίστε εξαρτήματα & κυκλώματα


Σχετικά με το υλικό

Όπως αναφέρεται και στις πληροφορίες σχετικά με το site, όλο το υλικό είναι αυθεντικό και δεν έχει προκύψει από αντιγραφή, δανεισμό, κλπ. Έτσι, όλες οι εικόνες που ακολουθούν, έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για το microDEV.gr από τον δημιουργό του. Πρόκειται για υλικό το οποίο έχει αγοράσει και κατέχει ο Παναγιώτης Παπάζογλου. Για αυτό το λόγο και το υλικό δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε αντικείμενο μπορείτε να βρείτε στην αγορά. Βασικός στόχος είναι η γνωριμία με το υλικό που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στις εφαρμογές που παρουσιάζονται στο site ή τις μελλοντικές. Καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε να υπάρχουν τα κατάλληλα link σε κάθε αντικείμενο, προκειμένου να μπορείτε να αντλείτε τις σχετικές πληροφορίες από εφαρμογές, κλπ.

Σήμανση  : Υλικό του microDEV.gr

Αισθητήρες


Αισθητήρας απόστασης

 Εφαρμογή


Φωτοαντίσταση


DHT22


Αδιάβροχος θερμοκρασίας


Θερμοζεύγος


Ήχου


Επιταχυνσιόμετρο MMA7361(1)


Επιταχυνσιόμετρο MMA7361(2)


Επιταχυνσιόμετρο ADXL335


Επιταχυνσιόμετρο


Επιταχυνσιόμετρο


Στάθμης νερού


Υγρασίας εδάφους


Κλίσης

Τεχνολογία LED


Μονάδα 8 ψηφίων LED/MAX7219

 Εφαρμογή


Μονάδα 8 ψηφίων LED/MAX7219 (controller)

 Εφαρμογή


LED Matrix


LED Matrix


LED Matrix


LED λευκό 5mm


LED πράσινο 5mm


Συστοιχία 8 LED

 Εφαρμογή


LED πράσινο μεγάλο


LED πράσινο
μεγάλο-μικρό


LED πορτοκαλί 5mm


LED κίτρινο 5mm


LED μπλε 5mm


Seven Segment Display

 Παρουσίαση
 Μετρητής 0-9


Arduino

Διακόπτες-Κουμπιά


Κουμπί-Push


Διακόπτες DIPx4


Διακόπτες DIPx8


Κουμπί πλακέτας μικρό
(4 επαφές)

 Ανάλυση & Εφαρμογή


Κουμπί πλακέτας μεγάλο
(4 επαφές)

Οθόνες


Πλακέτα οθόνης LCD 16x02 με πλήκτρα


Γραφική οθόνη 64x128 pixel(1)


Γραφική οθόνη 64x128 pixel(2)


Οθόνη

 Οθόνη I2C


Οθόνη


Οθόνη


Οθόνη


Οθόνη


Οθόνη


Οθόνη LCD 16x02

 Εφαρμογή


Οθόνη


Οθόνη