Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις


Πρόχειρο βοηθητικό υλικό μαθημάτων
Συστήματα Υπολογιστών & Αλγόριθμοι (Εργαστήριο)
Το υλικό είναι πρόχειρο και εισαγωγικό, ενώ αναπτύχθηκε ειδικά για το εργαστήριο. Δεν αντικαθιστά το υλικό μελέτης της θεωρίας που περιλαμβάνει πιο λεπτομερή παρουσίαση και ανάλυση του αντικειμένου και βασίζεται στην προτεινόμενη βιβλιογραφία.

Μέρος 1 - Γενικά για υπολογιστές και εφαρμογές
Μέρος 2 - Μικροεπεξεργαστής, μνήμη & εκτέλεση προγράμματος
Μέρος 3 - Αριθμητικά συστήματα
Μέρος 3 - Λύσεις
Μέρος 4 - Περί αλγόριθμων
Μέρος 5 - Το λογισμικό Codeblocks
Μέρος 6 - Εισαγωγή στη γλώσσα C (βασική είσοδος/έξοδος δεδομένων)
Μέρος 7 - Εισαγωγή στη γλώσσα C (έλεγχος και επανάληψη)
Μέρος 8 - Εισαγωγή στη γλώσσα C (συναρτήσεις)
Παράδειγμα τελευταίου εργαστηρίου
Μέρος 9Α - Εισαγωγή στη γλώσσα C (πίνακες)

Μερικά προγράμματα για πίνακες

Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί στο εργαστήριο ονομάζεται CodeBlocks, είναι δωρεάν, ενώ μπορεί να τρέξει σε όλες τις πλατφόρμες (Windows, Linux, Mac). Προσοχή όμως στην έκδοση που θα κατεβάσετε. Επιλέξτε την έκδοση που περιλαμβάνει και τον compiler (mingw). Αν για οποιοδήποτε λόγο το λογισμικό έχει πρόβλημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά το Dev C++ που είναι επίσης δωρεάν (έκδοση για Windows).

Πηγές από το internet για τη γλώσσα C

tutorialspoint
Learn-C
W3schools
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Kallipos