Μικροεπεξεργαστής vs Μικροελεγκτής

Ποιες είναι οι διαφορές;