Ενσωματωμένα συστήματα (εισαγωγή)

Γενικά, ένα ενσωματωμένο σύστημα είναι μία συσκευή που ενσωματώνει ένα «στοιχείο υπολογισμού*» και υποστηρίζει μια συγκεκριμένη λειτουργία και δεν είναι υπολογιστής.

*συνήθως μικροελεγκτής