ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΥΓΓΡΑΜΑ-ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υλικό βιβλίου


Εργαστήριο (μικροεπεξεργαστής INTEL 8086)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


descriptionΣχετικά με το λογισμικό του εργαστηρίου (διαφάνειες)


description Εγκατάσταση και τρέξιμο λογισμικού debugger (Video, zip file, 14MB) [21-3-19]

 

Εγκατάσταση και τρέξιμο λογισμικού debugger

(Video, zip file, 14MB) [21-3-19]

description Εισαγωγικό βίντεο μαθήματος #1a(Video, zip file, 13MB) [21-3-19]

 

Εισαγωγικό βίντεο μαθήματος #1a

(Video, zip file, 13MB) [21-3-19]

description Εισαγωγικό βίντεο μαθήματος #1b (Video, zip file, 25MB) [22-3-19]

 

Εισαγωγικό βίντεο μαθήματος #1b

(Video, zip file, 25MB) [22-3-19]

description Οι καταχωρητές CS και DS στις περιοχές μνήμης του debugger (Video, zip file, 12MB) [25-3-19]

 

Οι καταχωρητές CS και DS στις περιοχές μνήμης του debugger

(Video, zip file, 12MB) [25-3-19]

 

ΑΣΚΗΣΗ 1

- Εντολή MOV
description Άσκηση 1 (τυπώστε την άσκηση και συμπληρώστε στο εργαστήριο με το μολύβι) [25-3-19]

description Δοκιμάζοντας την εντολή mov (Video, zip file, 25MB) [29-3-19]

 

Δοκιμάζοντας την εντολή mov


description Συμπλήρωμα ως προς 2 (Video, zip file, 8MB) [29-3-19]

 

Συμπλήρωμα ως προς 2

description Απαντήσεις άσκησης 1 [3-4-19]

 

ΑΣΚΗΣΗ 2

- Εντολές ADD, SUB, XCHG, NOP, INC, DEC, ADC(2 εργαστηριακές εβδομάδες)
description Άσκηση 2 (τυπώστε την άσκηση και συμπληρώστε στο εργαστήριο με το μολύβι) [31-3-19]
description Άσκηση 2 Updated [19-4-19]
description Απαντήσεις άσκησης 2 [3-4-19]
description Απαντήσεις (update)
description Ερώτημα (α) [19ΜΒ]
description Ερώτημα (β),(γ) [37ΜΒ]
description Ερώτημα (δ) [39ΜΒ]

Ενότητα 2, Ανάλυση (Video) [24-4-19]
description Ερωτήματα (Video, 32MB)

Ενότητα 3, Ανάλυση (Video) [24-4-19]
description Ερωτήματα (Video, 43MB)

Ενότητα 4, Ανάλυση (Video) [24-4-19]
description Ερωτήματα (Video, 30MB)

 

ΑΣΚΗΣΗ 3

- Εντολές AND,OR,NOT,XOR,SHR,SHL,ROR,ROL
description Άσκηση 3 (τυπώστε την άσκηση) [6-4-19]
description Απαντήσεις άσκησης [1-5-19]

Εισαγωγή - Ερωτήματα 1-4
description Βοηθητικό βίντεο μέρος Α (Video, .zip, 43MB) [1-5-19]

Ερώτημα 5
description Βοηθητικό βίντεο μέρος B (Video, .zip, 11MB) [7-5-19]

Ερωτήματα 6-8 και εισαγωγή 9
description Βοηθητικό βίντεο μέρος Γ (Video, .zip, 40MB) [8-5-19]

Ερωτήματα 9-11
description Βοηθητικό βίντεο μέρος Δ (Video, .zip, 21MB) [8-5-19]

 

ΑΣΚΗΣΗ 4

- Έλεγχος ροής εκτέλεσης –Εκτέλεση εντολών υπό συνθήκη
description Άσκηση 4 (τυπώστε την άσκηση) [12-5-19]
description Εισαγωγικό βίντεο #1 (.zip, 34MB) [13-5-19]
description Εισαγωγικό βίντεο #2 (.zip, 18MB) [13-5-19]
description Εισαγωγικό βίντεο #3 (.zip, 22MB) [13-5-19]
description Άσκηση 4 - Απαντήσεις [16-5-19]

 

ΑΣΚΗΣΗ 5

- Σύνθετοι έλεγχοι – Δομές επανάληψης
description Άσκηση 5 (τυπώστε την άσκηση) [16-5-19]
description Άσκηση 5 - Απαντήσεις [17-5-19]
description Βίντεο #1 Έλεγχος διαστήματος τιμών #1 (.zip 11MB) [16-5-19]
description Βίντεο #2 Έλεγχος διαστήματος τιμών #2 (.zip 14MB) [16-5-19]
description Βίντεο #3 do-while & άθροισμα (.zip 16MB) [16-5-19]
description Βίντεο #4 do-while & JNZ (.zip 13MB) [16-5-19]
description Βίντεο #5 do-while & while-do (.zip 35MB) [20-5-19]

 

ΑΣΚΗΣΗ 6

- Στοίβα/Σωρός, Πίνακες
description Άσκηση 6 (τυπώστε την άσκηση) [update 4-6-19]
description Άσκηση 6 - Απαντήσεις [update 4-6-19]
description Άσκηση 6 (ερωτήματα 1-3) (Video .zip 24MB, 16-6-19)
description Άσκηση 6 (ερωτήματα 4-7) (Video .zip 25MB, 16-6-19)
description Άσκηση 6 (ερώτημα 8) (Video .zip 14MB, 16-6-19)

 

Πλάνο υλοποίησης ασκήσεων

Εβδομάδα 1
Εγγραφές

Εβδομάδα 2, Εισαγωγή
Assembly, μΕ, Λογισμικό

Εβδομάδα 3, Άσκηση 1
Εντολή MOV - Προγράμματα

Εβδομάδες 4,5 Άσκηση 2
Εντολές ADD, SUB, XCHG, NOP, INC, DEC, ADC - Προγράμματα

Εβδομάδα 6, Άσκηση 3
Εντολές ΑΝD,OR,NOT,XOR,SHR,SHL,ROR,ROL - Προγράμματα

Εβδομάδα 7, Άσκηση 4
Έλεγχος ροής εκτέλεσης –Εκτέλεση εντολών υπό συνθήκη

Εβδομάδες 8,9 Άσκηση 5
Σύνθετοι έλεγχοι – Δομές επανάληψης - Προγράμματα

Εβδομάδα 10, Άσκηση 6
Στοίβα, Πίνακες - Προγράμματα

Εβδομάδα 11, Άσκηση 7
Πίνακες - Προγράμματα

Εβδομάδα 12, 
Επαναληπτικές ασκήσεις - Προγράμματα

Εβδομάδα 13
Εξέταση εργαστηρίου

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ


description Σύντομος οδηγός αναφοράς εντολών INTEL Assembly [29-3-19]
description Εντολή MOV [29-3-19]
description Εντολές ADD, SUB, XCHG, NOP, INC, DEC, ADC [29-3-19]
description Διαφάνειες για τον μικροεπεξεργαστή INTEL 16bit (8086) και την υλοποίηση προγραμμάτων
Για μια άσκηση μπορεί να απαιτηθούν δύο εργαστηριακές εβδομάδες για την ολοκλήρωσή της

Γνωσιακοί στόχοι και ανάδειξη δεξιοτήτων στα πλαίσια του εργαστηρίου

Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τη φιλοσοφία που διέπει την αρχιτεκτονική και τον προγραμματισμό ενός μικροεπεξεργαστή που αποτελεί τον πυρήνα ενός μικροϋπολογιστή. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τον πειραματισμό που αφορά σε ανάπτυξη προγραμμάτων Assembly για το μοντέλο του μικροεπεξεργαστή 8086.

Οι γνωσιακοί στόχοι αποτελούν μόνο μια όψη για τα συνολικά επιδιωκόμενα αποτελέσματα του εργαστηρίου. Ο νέος μηχανικός θα πρέπει να αναπτύξει δεξιότητες όπως, η συνεργασία, η διερεύνηση και η υλοποίηση λύσεων. Αυτοί οι επιπλέον στόχοι, επιτυγχάνονται μέσα από τη στρατηγική των ασκήσεων. Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται στο πλαίσιο των εργαστηριακών ασκήσεων, ως εξής:

Α) οι πρώτες ασκήσεις (εδώ η πρώτη και η δεύτερη) εισάγουν τον φοιτητή στη διαδικασία της διερεύνησης και του πειραματισμού

Β) οι επόμενες ασκήσεις βασίζονται σε έτοιμα προγράμματα τα οποία καλείται να δοκιμάσει και να σχολιάσει οι φοιτητής χρησιμοποιώντας από μόνος του τις δεξιότητες διερεύνησης

Γ) οι πιο προχωρημένες ασκήσεις, στοχεύουν στην αύξηση της αυτονομίας και αυτενέργειας των φοιτητών στην κατεύθυνση σχεδίασης και πειραματισμού των απαιτούμενων λύσεων