ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

- Συνολική διάρκεια μαθημάτων: 1166 λεπτά
- Μέσος όρος διάρκειας μαθήματος: 48.6 λεπτά
- 45λεπτα βάσει της συνολικής διάρκειας: 26
- Πλήθος διδακτικών 2ωρων μαθημάτων: 13

Περιγραφή μαθήματος


Γενικές πληροφορίες για το μάθημα

Διάρκεια: 14 λεπτά
Περιεχόμενο

Γενικό πλαίσιο και φιλοσοφία μαθήματος. Γιατί μας ενδιαφέρει η εσωτερική δομή και λειτουργία του υπολογιστή.

 

Μάθημα #1


Εισαγωγή στους μικροϋπολογιστές
(μέρος 1)

Διάρκεια: 50 λεπτά
Περιεχόμενο

Γνωριμία με το υπολογιστικό σύστημα. Μια πρώτη γεύση για τα συστατικά του υπολογιστή και της αρχιτεκτονικής του, καθώς και την αποτύπωση σε ψηφιακό επίπεδο.

 

Μάθημα #2


Εισαγωγή στους μικροϋπολογιστές
(μέρος 2)


Διάρκεια: 47 λεπτά
Περιεχόμενο

Γνωριμία με το υπολογιστικό σύστημα. Μια πρώτη γεύση για τα συστατικά του υπολογιστή και της αρχιτεκτονικής του, καθώς και την αποτύπωση σε ψηφιακό επίπεδο.

 

Μάθημα #3


Ασκήσεις για την εισαγωγή στους μικροϋπολογιστές

Διάρκεια: 43 λεπτά
Περιεχόμενο

Λυμένες ασκήσεις

 

Μάθημα #4


Αριθμητικά συστήματα

Διάρκεια: 55 λεπτά
Περιεχόμενο

Αριθμητικά συστήματα, μετατροπές και σκήσεις

 

Μάθημα #5


Δομή μικροεπεξεργαστή

Διάρκεια: 38 λεπτά
Περιεχόμενο

Εισαγωγή στην εσωτερική δομή του μικροεπεξεργαστή

 

Μάθημα #6


Καταχωρητές (μέρος 1)

Διάρκεια: 41 λεπτά
Περιεχόμενο

Καταχωρητές μικροεπεξεργαστή και βασική λειτουργία τους

 

Μάθημα #7


Καταχωρητές (μέρος 2)

Διάρκεια: 47 λεπτά
Περιεχόμενο

Καταχωρητές μικροεπεξεργαστή και βασική λειτουργία τους

 

Μάθημα #8


Ασκήσεις με Καταχωρητές

Διάρκεια: 70 λεπτά
Περιεχόμενο

Ασκήσεις στη χρήση και λειτουργία καταχωρητών

 

Μάθημα #9


Αριθμητική Μικροεπεξεργαστή

Διάρκεια: 68 λεπτά
Περιεχόμενο

Αναπαράσταση αριθμών και πράξεις

 

Μάθημα #10


Ασκήσεις Αριθμητικής Μικροεπεξεργαστή

Διάρκεια: 44 λεπτά
Περιεχόμενο

Ασκήσεις σε πράξεις και αριθμητική μικροεπεξεργαστή

 

Μάθημα #11


Βασικά ψηφιακά κυκλώματα μικροεπεξεργαστή

Διάρκεια: 45 λεπτά
Περιεχόμενο

>Αριθμητική και λογική μονάδα
>Πύλες

 

Μάθημα #12


Βασικά ψηφιακά κυκλώματα μικροεπεξεργαστή

Διάρκεια: 49 λεπτά
Περιεχόμενο

>Πολυπλέκτες
>Αθροιστές
>Κύκλωμα πρόσθεσης-αφαίρεσης
>Πρώτο κύκλωμα σύγκρισης

 

Μάθημα #13


Βασικά ψηφιακά κυκλώματα μικροεπεξεργαστή

Διάρκεια: 39 λεπτά
Περιεχόμενο

>Κύκλωμα σύγκρισης
>Εισαγωγή στο στοιχείο μνήμης

 

Μάθημα #14


Βασικά ψηφιακά κυκλώματα μικροεπεξεργαστή

Διάρκεια: 44 λεπτά
Περιεχόμενο

>Κυκλώματα καταχωρητών
>Tri-State Buffer

 

Μάθημα #15


Βασικά ψηφιακά κυκλώματα μικροεπεξεργαστή

Διάρκεια: 54 λεπτά
Περιεχόμενο

>Διασύνδεση κυκλωμάτων καταχωρητών
>Χρήση αποκωδικοποιητή και πολυπλέκτη

 

Μάθημα #16


Ασκήσεις στα βασικά ψηφιακά κυκλώματα μικροεπεξεργαστή

Διάρκεια: 70 λεπτά
Περιεχόμενο

>Αριθμητική και λογική μονάδα
>Αθροιστές
>Σύγκριση
>Στοιχεία μνήμης

 

Μάθημα #17


Μνήμη

Διάρκεια: 43 λεπτά
Περιεχόμενο

>Εισαγωγή στη μνήμη
>Μνήμη Cache

 

Μάθημα #18


Μνήμη

Διάρκεια: 52 λεπτά
Περιεχόμενο

>Αρχιτεκτονική μνήμης
>Χαρτογράφηση μνήμης

 

Μάθημα #19


Μνήμη

Διάρκεια: 45 λεπτά
Περιεχόμενο

>Ασκήσεις για την ενότητα της μνήμης

 

Μάθημα #20


Εκτέλεση προγράμματος

Διάρκεια: 45 λεπτά
Περιεχόμενο

>Συμβολική γλώσσα
>Κωδικοποίηση εντολών
>Διαδικασία εκτέλεσης εντολών

 

Μάθημα #21


Εκτέλεση προγράμματος

Διάρκεια: 41 λεπτά
Περιεχόμενο

>Εκτέλεση εντολής βήμα προς βήμα
>Ο ρόλος του σωρού στην εκτέλεση προγράμματος

 

Μάθημα #22


Άσκηση στα χαρακτηριστικά του μικροεπεξεργαστή και την Εκτέλεση προγράμματος

Διάρκεια: 45 λεπτά
Περιεχόμενο

>Υπολογισμός καταχωρητών
>Κωδικοποίηση εντολών
>Εκτέλεση εντολής
>Ανάπτυξη προγράμματος

 

Μάθημα #23


Επικοινωνία με εξωτερικές συσκευές

Διάρκεια: 45 λεπτά
Περιεχόμενο

>Κυκλώματα προσαρμογής
>Τεχνικές επικοινωνίας

 

Μάθημα #24


Επικοινωνία με εξωτερικές συσκευές

Διάρκεια: 46 λεπτά
Περιεχόμενο

>Διαχείριση διακοπών
>Εξυπηρέτηση διακοπών
>Παράλληλη και σειριακή επικοινωνία
>Ολοκληρωμένο UART