Αισθητήρες

Σχετικά με το υλικό

Όπως αναφέρεται και στις πληροφορίες σχετικά με το site, όλο το υλικό είναι αυθεντικό και δεν έχει προκύψει από αντιγραφή, δανεισμό, κλπ. Έτσι, όλες οι εικόνες που ακολουθούν, έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για το microDEV.gr από τον δημιουργό του. Πρόκειται για υλικό το οποίο έχει αγοράσει και κατέχει ο Παναγιώτης Παπάζογλου. Για αυτό το λόγο και το υλικό δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε αντικείμενο μπορείτε να βρείτε στην αγορά. Βασικός στόχος είναι η γνωριμία με το υλικό που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στις εφαρμογές που παρουσιάζονται στο site ή τις μελλοντικές. Καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε να υπάρχουν τα κατάλληλα link σε κάθε αντικείμενο, προκειμένου να μπορείτε να αντλείτε τις σχετικές πληροφορίες από εφαρμογές, κλπ.

Σήμανση  : Υλικό του microDEV.gr    language: Link στο internet (Εξωτερική πηγή) 


Αισθητήρας απόστασης

 Γενικά
 Εφαρμογή
language Tutorial 1
language instructables
language Αυτόματη αναζήτηση Google


Φωτοαντίσταση

 Ανάλυση & Εφαρμογή
language Tutorial 1
language Tutorial 2
language Αυτόματη αναζήτηση Google


Αδιάβροχος θερμοκρασίας


Θερμοζεύγος


Ήχου


Επιταχυνσιόμετρο MMA7361(1)


Επιταχυνσιόμετρο MMA7361(2)


Επιταχυνσιόμετρο ADXL335

language Αυτόματη αναζήτηση Google


Επιταχυνσιόμετρο


Επιταχυνσιόμετρο


Στάθμης νερού


Υγρασίας εδάφους

language Αυτόματη αναζήτηση Google