Σχεδίαση πλακέταςΓενικά

Η συγκεκριμένη πλακέτα αποτελεί τη δεύτερη, μικρότερη και φθηνότερη πλακέτα εφαρμογών (με την ονομασία XP-BOARD V2.0), η οποία βασίστηκε στην έκδοση 1.0. Η φιλοσοφία της μητρικής αυτής πλακέτας, είναι “πολλά σε ένα”, όπως και στην πρώτη έκδοση. Αυτή η έκδοση, φιλοξενεί ταυτόχρονα:

1. Οκτώ LED με δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μέσω jumper
2. Μονάδα απεικόνισης επτά τμημάτων, η οποία ελέγχεται με τις ίδιες αντιστάσεις των LED, με δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μέσω jumper. Ο έλεγχος της μονάδας μπορεί να γίνει και μέσω του καταχωρητή ολίσθησης (74HC595)
3. Τρείς διακόπτες (κουμπιά) PULL-DOWN
4. Αισθητήρες θερμοκρασίας (LM35, DHT11, DHT22) και απόστασης (HC-SR04)
5. Τρείς διακόπτες (κουμπιά) γείωσης
6. Διαιρέτη τάσης με ποτενσιόμετρο
7. Διαιρέτη τάσης που περιλαμβάνει φωτοευαίσθητη αντίσταση

Μπορείτε φυσικά να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε Arduino για τις εφαρμογές.Κυκλώματα-Περιοχές της πλακέτας

Αισθητήρες

Υποδοχές για αισθητήρες θερμοκρασίας-Υγρασίας, όπως LM35, DHT11 και DHT22.


Μονάδα απεικόνισης επτά τμημάτων

Μονάδα απεικόνισης επτά τμημάτων, η οποία ελέγχεται με τις ίδιες αντιστάσεις των LED, με δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μέσω jumper. Ο έλεγχος της μονάδας μπορεί να γίνει και μέσω του καταχωρητή ολίσθησης (74HC595).


Οκτώ LED

Οκτώ LED και αντιστάσεις με δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μέσω jumper.


Αισθητήρας απόστασης

Αισθητήρας απόστασης (HC-SR04).


Διαιρέτες τάσης

Διαιρέτης τάσης με ποτενσιόμετρο και φωτοαντίσταση


Κουμπιά PULL-DOWN
κουμπιά γείωσης
Η πλακέτα


Download KiCAD 6.0 project (PCB)