Εικονικά Αναλογικά Όργανα

Σε αυτή την εφαρμογή, δοκιμάζουμε τη σχεδίαση αναλογικών οργάνων στο περιβάλλον του Processing. Όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια, τα όργανα αυτά μπορούν να αποτυπώσουν οποιαδήποτε μέτρηση, ενώ μπορούν να προσαρμοστούν και στις αντίστοιχες απαιτήσεις (θέση, χρώματα, ετικέτες, κλπ). Στη συγκεκριμένη δοκιμή, αποτυπώνεται η κίνηση του δείκτη από το 0% στο 100%. Φυσικά, το επόμενο βήμα είναι να συνδυαστεί η απεικόνιση με πραγματικές μετρήσεις, ο οποίες θα προέρχονται από το Arduino.Κώδικας δοκιμής