Επικοινωνία με Python
(Ενεργοποίηση βίντεο μέσω αισθητήρα)Ξεκινώντας με την Python
(παλιό βίντεο-χαμηλή ανάλυση)Έλεγχος LED με Python στο Raspberry Pi
(παλιό βίντεο-χαμηλή ανάλυση)