Εφαρμογές με Visual Basic

Γενικά

Μια εφαρμογή μετρήσεων από το Arduino

Τμήματα ανάπτυξης εφαρμογής

(1) Η καρτέλα Form1.vb (Design) αντιπροσωπεύει τη γραφική διεπαφή της εφαρμογής, ενώ η καρτέλα Form1.vb αντιπροσωπεύει τον κώδικα.

(2) Περιοχή σχεδίασης των στοιχείων της γραφικής διεπαφής. Η δημιουργία κάθε στοιχείου προϋποθέτει την τοποθέτησή του στην περιοχή σχεδίασης. Αυτό επιτυγχάνεται σύροντας το επιθυμητό αντικείμενο από την εργαλειοθήκη (ToolBox).

(3) Δύο ειδικά στοιχεία για τη λειτουργία της εφαρμογής. Το αντικείμενο Timer1 (διαθέσιμο στην εργαλειοθήκη), φροντίζει για την περιοδική ανάγνωση δεδομένων από τη θύρα, ενώ το SerialPort1 αφορά στον χειρισμό της σειριακής θύρας.

(4) Περιοχή εμφάνισης πληροφοριών και ρυθμίσεων. Σε λειτουργία ToolBox (εργαλειοθήκης), επιλέγουμε και σύρουμε αντικείμενα στη φόρμα σχεδίασης, ενώ στην καρτέλα Properties ρυθμίζουμε τις αντίστοιχες ιδιότητες. Στην εικόνα 5.23 φαίνονται οι ιδιότητες της φόρμας για την εφαρμογή. Παρατηρήστε για παράδειγμα το όνομα της εφαρμογής (VB – ARDUINO 2021) για την ιδιότητα Text.

Αντικείμενα φόρμας

1 Button

2 Label

3 RichTextBox

4 Chart

5 ComboBox

6 PictureBox

7 Form (τίτλος εφαρμογής)

Χειρισμός συμβάντων

Δωρεάν Download εφαρμογής

Η εφαρμογή αυτή αποτελεί υπόδειγμα, προκειμένου να την δοκιμάσετε ή να βασιστείτε σε αυτή για να ξεκινήσετε τη δική σας. Ο κώδικας παρουσιάζεται αναλυτικά στο βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών με το Arduino» (3η έκδοση), ενώ από εδώ μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν στον υπολογιστή σας. Δημιουργοί της εφαρμογής είναι οι συγγραφείς του βιβλίου και όπου την χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει απλά να αναφέρετε το βιβλίο ως πηγή.


Download >>

Υλικό βιβλίου


Πρόσβαση >>

Προσομοιωτής Assembly

Η εφαρμογή αυτή αποτελεί υπόδειγμα, προκειμένου να την δοκιμάσετε ή να βασιστείτε σε αυτή για να ξεκινήσετε τη δική σας. Ο κώδικας παρουσιάζεται αναλυτικά στο βιβλίο «<Μικροεπεξεργαστές>» (2η έκδοση), ενώ από εδώ μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν στον υπολογιστή σας. Δημιουργός της εφαρμογής είναι ο Παναγιώτης Παπάζογλου και όπου την χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει απλά να αναφέρετε το βιβλίο ως πηγή.


Download >>

Υλικό βιβλίου


Πρόσβαση >>