Εισαγωγή στους μικροελεγκτές/Embedded
Εισαγωγικές γνώσεις
AVR Assembly
Προγράμματα μνήμης
Βασικές δομές
Διακόπτες
Led & 7seg display
Polling & Interrupt
Αναλογικά σήματα
Εργαλεία ανάπτυξης
Atmel Studio card
Υλικό για τον
μικροελεγκτή AVR


Παναγιώτης Παπάζογλου